НА КРОК ПОПЕРЕДУ З LEAN SIX SIGMA

10 Липень 2017

Олександр ВОДОЛАЖЧЕНКО, керівник відділу інформаційної безпеки AgroGeneration

У числі інновацій, які нині розвиває AgroGeneration, ‒ система LeanSixSigma. Її суть – у дбайливому виробництві, зменшенні втрат, удосконаленні аграрних технологій і поліпшенні якості виробництва. В подальшому LeanSixSigma має охопити кожну ланку — від топ-менеджменту до найдрібнішого учасника виробничого процесу. Один із таких важливих кроків наблизив компанію до точного землеробства.

Технологія відображення на електронних картах об'єктів, координати яких визначаються за допомогою супутникової навігації, з'явилася не вчора – разом із американською системою GPS (Global Positioning System - Система Глобального Позиціонування). Відтак близько 20% українських аграрних господарств вже активно користуються електронними картами полів. Утім, нині до переліку додаткових джерел управлінської інформації додалися ще й супутникові знімки. Ще років із десять тому їх було досить складно замовити і вони дорого коштували. У наш час для власного аналізу частину таких знімків можна отримати навіть безкоштовно (R, G, B, NIR із 30-ти метровим розподілом у пікселі). Тож господар має змогу значно оперативніше й ефективніше проводити польові дослідження (на масивах від 30 Га). Активний розвиток рішень дистанційного зондування землі та перехід на сервісну технологію постачання знімків істотно полегшує замовлення необхідних матеріалів і дає сподівання, що в недалекому майбутньому доступнішими за ціною будуть і інші високочастотні дані.

У своїх проектах керування якістю (за методами Lean Six Sigma) AgroGeneration активно використовує космозйомку. Скажімо, за допомогою безкоштовних знімків із супутників Landsat 8 та Modis фахівці компанії вдосконалюють систему контролю за точністю ведення облікових даних. Передусім – щодо площ, які є в обробітку і які відведено під кожну культуру. Це, відповідно, дає змогу оптимізувати обсяги витрат пального та ЗЗР, необхідних для внесення, тощо. На першому етапі проекту запровадження облікових систем фахівці виконали GPS-обмір контуру полів, які обробляє AgroGeneration. На наступному етапі для підсилення ефекту долучили GPS-треки сільгосптехніки, якою послуговується компанія. Нині триває третій етап проекту: уточнення даних GPS-треків сільсгоптехніки на полі шляхом аналізу супутникових знімків. Це, власне, й дасть змогу поліпшити контроль якості процесів та складових агротехнології. Так само зі знімків фахівці компанії отримують індекси вегетації NDVI і будують моделі прогнозування врожаю. Маючи всі ці дані, згодом можна буде глибоко проаналізувати всі складові собівартості продукції, а в подальшому – подбати про вдосконалення конкретних ланок виробництва.

Наразі на пострадянському просторі це перший практичний досвід запровадження системи Lean Six Sigma в індустріальне сільгоспвиробництво. Тому результати матимуть величезну цінність не тільки для одного окремого бізнесу, а й загалом для подальшого розвитку аграрної галузі України. До кінця 2017 року AgroGeneration планує реалізувати близько 50 проектів, спрямованих на дбайливе виробництво, зменшення витрат, удосконалення аграрних технологій і поліпшення якості виробництва.

Джерело: газета «Агро Маркет» №7 (100), липень 2017