с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської області

Функціональні обов'язки: Організація та контроль за веденням бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві; складання фінансової і податкової звітності; контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків, зборів; робота з контролюючими органами

Read more
Харків

Функціональні обов'язки: Виконання роботи щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації; внесення змін до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних; підготовка вихідних даних для складання проектів кошторисів господарської діяльності виробничих підрозділів

Read more
с. Ліщин Житомирського р-ну Житомирської области

Функціональні обов'язки: Здійснювати організацію комплексу польових робіт з обробітку ґрунту, посівної кампанії, захисту рослин, збору врожаю, вирощування і збирання сільськогосподарських культур, розробка та впровадження заходів по боротьбі з бур'янами, хворобами та шкідниками рослин

Read more